OP.DR.AYKUT COŞKUN

(0)

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi mezunudur. SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde ihtisasını tamamladıktan sonra Gümüşsuyu Asker Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde askerlik görevini yaparak, T.C.S.B Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim kadrosunda görev yapmıştır. Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nde Yardımla Üreme ve Tüp bebek sertifikasyonunu tamamlamıştır. İnfertilite, yardımla üreme teknikleri(inseminasyon, tüp bebek), menapoz, endokrinoloji(tüylenme,obezite), onkoloji, perinataloji, vajinal plastik operasyonlar uzmanlık alanlarıdır. Laparoskopi ve histeroskopi gibi endoskopik yöntemler konusunda sayısız başarılı uygulama sahibidir.

 • 0 Değerlendirme
 • TÜRKÇE-İNGİLİZCE-ALMANCA
 • KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
 • 400.00 TL - 20 dk.

Aktif Kurum

TABİPP - ÖZEL

Eğitim Bilgileri

IVF Sertifikasyonu : American Hastanesi, IVF(Tüp Bebek) Merkezi, 01/11/2006-01/05/2007

Uzmanlık Eğitimi : SSK Gözetepe Eğitim Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum

Kliniği (25.06.1992-26.07/1996)

Yüksek Öğrenim : İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi (1985-1991)

Ortaokul ve Lise : Konya Anadolu Lisesi (1978-1985)

Çalıştığı Kurumlar

 • T.C.S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 01/05/2007-02/05/2008
 • Amerikan Hastanesi, IVF(Tüp Bebek) Merkezi, 01/11/2006-01/05/2007
 • T.C.S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, 19/02/2005-30/10/2006
 • SSK Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, (21/02/1999-19/02/2005)
 • Gümüşsuyu Asker Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, (Yedek Subay), (15.09.1998-21.11.1999)
 • SSK Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Uzman Dr. (Eğitim Plan Koordinasyon Kurulu Kararı ile EPKK), (27.07.1996- 21.07.1998 )
 • SSK Göztepe Eğitimve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Asistan Dr., (25.06.1992-26.07.1996)
 • MUAYENEHANE
 • Bağdat Caddesi 279/4 Caddebostan, Feminart Kadın Sağlığı Kliniği 01/02/2005-
 • İnönü cad. 82/1 Kozyatağı, Dünya Tıp Merkezi (01/11/1996-31/01/2005)

Uzmanlık Alanları

ÖZEL İLGİ ALANLARI

Endokrinoloji

Yardımla Üreme Teknikleri(Tüp Bebek)

Menapoz

Perinatoloji

 

UZMANLIK ALANLARI

 

Amniosentez

Ağrı Pompası

Aşılama Yöntemi

Beşinci Gün Transferi

Bilateral Ooferektomi

Blastokist Transferi

Cea(Karsinoembriyonik Antijen)

Cinsel Terapi

Destekli Yuvalama (Assisted Hatching)

Dilatasyon Ve Kürtaj

Diyafram Yöntemi(Doğum Kontrol)

Doppler Ultrason

Doğum Kontrol

Doğum Kontrolde Doğal Yöntemler

Doğum Kontrolde Hormonal Metodlar

Doğum Öncesi Eğitim Ve Doğuma Hazırlık

Dörtlü Tarama Testi

Ea(Endometriyal Ablasyon)

Embriyo Dondurma

Endometriyal Biyopsi

Endoskopi

Endoskopik Cerrahi

Endovasküler Embolizasyon

Epizyotomi

Esd (Sedimantasyon)

Et(Hormon Replasman Tedavisi)

Fallopi Tüpü Çıkarılması

G Noktası Büyütme

Gardasil Hpv Aşısı

Genital Estetik

Genital Renk Açıcı Tedaviler

Hamilelik Testi

Histerektomi

Histeroskopi

Homosistein

Hormanal Terapi

Hormonal Replasman Terapisi

Hpv Testi

Hrt(Hormon Replasman Tedavisi)

Iud(Intrauterin Araç Spiral)

IVF

Jinekolojik Cerrahi

Jinekolojik Onkoloji

Kateter Yerleştirme

Kegel Egzersizleri

Klitoral Tedavi

Kolposkopi

Kürtaj

Kısmi Histerektomi(Histerektomi)

Kızlık Zarı Dikimi (Himenoplasti)

Labioplasti (iç Dudak Estetiği)

Laparoskopi

Laparoskopi Destekli Vaginal Histerektomi(Histerektomi)(Lavh)

Laparoskopik Cerrahi

Laparoskopik Myomektomi

Laparoskopik Over Kisti Ameliyatı

Laparoskopik Supraservikal Histerektomi(Histerektomi)

Laparoskopik Tubal Sterilizasyon

Laparoskopik Tüp Ligasyonu

Laserasyon Onarımı

Leep (Loop Elektrocerrahi Eksizyonel Prosedür)

Mikroenjeksiyon

Minimal Invaziv Cerrahi

Myomektomi

Normal (Vajinal) Doğum

Ooferektomi

Ooforektomi

Ovariektomi

Over Ablasyonu

Over Kist Ameliyatı

Pelvik Laparaskopi

Pelvik Muayene

Pelvik Muayene Ve Pap Smear

Prenatal Ultrason

Preoperatif Değerlendirme

Radikal Histerektomi

Rahim Biyopsisi(Endometrial Biyopsi)

Rahim Içi Araç(Spiral)

Rahmin Alınması

Reproduktif Endokrinoloji

Salpingo Ooferektomi(Histerektomi)

Servikal Koni Biyopsisi

Servikal Konizasyon

Servikal Kriyocerrahi

Serviks Biyopsisi

Sezeryan Doğum

Sezeryan Sonrası Normal Doğum

Sistosel Ve Rektosel Onarımı

Total Abdominal Histerektomi(Histerektomi)

Tubal Sterilizasyon

Tüp Bebek

Uterin Içi Cihaz Koyma Ve Kaldırma

Uterus Ablasyonu

Uterus Biyopsisi(Endometrial Biyopsi)

Vajinal Duş

Vajinoplasti (Vajina Daraltma)

Vbac(Sezeryan Doğum)

Vezikovajinal Fistül Düzeltimi

Östrojen Replasman Tedavisi

Ürojinekolojik Ameliyatlar

Üçlü Tarama Testi

İkili Tarama Testi

İntrauterin İnseminasyon

İnvitro Maturasyon

 

Bilimsel Yayınları

KONGRE BİLDİRİLERİ VE YAYINLAR:

2005 Unclasified gonadal stromal tumor with preagnancy: A case report, ESGO,2005

2004 Gebelikte hızlı ilerleyen meme kanseri olgusu, 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

2003 Mezomelik Displazi Ve Eşlik Eden İzole Unilateral Ventrikülomegali Ve Atnalı Böbrek

Malformasyonu, 9. Ulusal Perinatoloji Kongresi.
2003

Spontan Siklusda Servikal Heterotopik Gebelik Ve Uterus Koruyucu Cerrahi Tedavi,

9. Ulusal Perinatoloji Kongresi.

 

1997 Kronik fetal distreste fetal çekirdekli kan hücreleri ile EPO arsındaki korelasyon,

2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

1996 Gebelikte total plazma fibronektin seviyeleri; fetal prognozun göstergesi mi?, SSK

GöztepeTıp Dergisi

1996 Perinatoloji bölümümüzde yatan 324 olgunun retrospektif irdelenmesi, SSK Göztepe

Tıp Dergisi

1996 Preovulatory vaginal color Doppler assessment of uterin arter impedance in cases

underwent ovulation induction, ESHRE Kongresi, İstanbul

1996 A noninvasive method to diagnose lutheal phase deficiency with transvaginal

ultrasonography, ESHRE Kongresi, İstanbul

1996 Preterm yenidoğanlarda umblikal arter asit-baz dengesi, Zeynep Kamil Tıp Bülteni

Cilt 28, Sayı 22

1996 Üçlü tarama testi gerekli mi?, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, Cilt 28, Sayı 22.

1996 Umblikal kord ve nöz EPO konsantrasyonları fetal hipoksinin diğer belirteçleriyle

korelasyon gösterir mi? Jinekoloji ve Obstetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler,

Cilt 6 Sayı 1-2.

1996 Hiperemezis gravidarum etyolojisinde B-HCG düzeylerinin rolü, Jinekoloji ve obstetri’de

Yeni Görüş ve Gelişmeler, Cilt 6 Sayı 1-2

1996 İstenmeyen gebelik olgularında yeni bir uygulama; Methotrexate + Misoprostol’ün

kombine kullanımı ve sonuçları, Jinekoloji ve Obtetri’de Yeni Görüş ve Gelişmeler, Cilt

6 Sayı 1-2

1994 Postmenopozal endometrial patolojilerin tanısında transvaginal Doppler sonografinin

yeri, 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi

Mesleki Üyelikler

ASRM

ESHRE

Türk Jinekoloji Derneği,

TSRM

Üreme Tıbbı Derneği

Ürojinekoloji Derneği.

Türk Perinatoloji Derneği,

Perinatalogy Society,

Ulusal Endoskopik Laparoskopi Derneği

 

Kongreler

YURT DIŞI STAJ, KURS VE KONGRE KATILIMLARI

2013 EUROGIN 2013, Floransa-İTALYA

2012 EUROGIN 2012, Prag-Çek Cumhuriyeti

2012 Progress and Contoversies in Gynecologic Oncology Conference

Barselona- İSPANYA

2011 27. IPV Conference and Clinic Workshop, Berlin-ALMANYA

2009 SHAPE in-clinic meeting, Centre for Reproductive Medicine, Brussels Free University-

BELÇİKA

2009 The 6 thAnnual Congress of the Mediterenian Society for Reproductive Medicine

MSRM Floransa – ITALYA

2009 The value of HPV vaccine in prophylaxis of cervical cancer and other HPV associated

diseases, POLONYA

2008 ASRM 64 th Annual Meeting, SAN FRANCISCO-USA

2008 20 th European Congress of Obstetrics and Gynaecology

18 th Portuguese Congress of Obstetrics and Gynaecology, Lisbon -PORTEKİZ

2007 The 9 th World Congresson Controversies in Obstetrics Gynecology & İnfertility

(COGI 9) Barselona -İSPANYA

2007 EUROGIN 2007 Monako-MONTECARLO

2007 FIFTH WORLD CONGRESS ON OVULATION INDUCTION Roma – ITALYA

2006 22 nd Annuel Meeting of ESHRE, Prag-Çek Cumhuriyeti

1998 Ovulation Induction & Menopause 1998, ESHRE

1990 Harefield and Northwood Postgraduate Medical Centre, Kadın Hast. ve Doğum Stajı

Londra-İNGİLTERE

 

YURT İÇİ STAJ, KURS VE KONGRE KATILIMLARI

2013 4.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, Belek/Antalya

2013 11.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, ANTALYA

2012 5.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve Endokrin Kongresi, Çeşme/İZMİR

2012 4. Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyum ve Çalıştayı, BURSA

2012 4. Minimal İnvaziv Jinekoloji Sempozyum ve Çalıştayı kapsamında ‘ANIMAL LAB’

kursu, BURSA

2011 3. Üreme Tıbbı Derneği Kongresi, ANTALYA

2010 8.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. ANTALYA

2009 Üreme Tıbbı Derneği Jinekolojik Endoskopi Çalışmtayı,

T.C Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2008 Kadın Hastalıkları ve Doğum Yeterlilik Sertifikası,TJOD-ANTALYA

2008 6. Ulusal Jinekoloji ve Obsetrik Kongresi, ANTALYA

2008 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, ANTALYA

2008 İstanbul Tıp Fakültesi İnfertilite ve Perinatoloji İSTANBUL

2007 Pre – Congress Course during the 6 th MSRM Congress “Recent advances in ART” Antalya – TURKEY

2007 The 6 thAnnual Congress of the Mediterenian Society for Reproductive Medicine

MSRM Antalya – TURKEY

2007 VII. Türk Jinekoloji Derneği Kongresi Antalya – TURKEY

2007 VII. Türk – Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, ANTALYA

2007 Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu

2006 Yardımla Üreme kongresi , Girne

2006 The Uterus in ART International Symposium and Pre-Symposium Workshop on

Hysteroscopy and Ultrasound, ANTALYA

2006 OVULASYON İNDÜKSİYON KURSU

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ

2006 Amerikan Hastanesi Tüp Bebek Doktor Eğitim semineri

2006 Cerrahpaşa Tüp Bebek Üreme Endokrinolojisi

2005 1. World IVF kongresi,İstanbul

2004 TSRM Ovulation Induction and Controlled ovarian Hyperstimulation Workshop/İST

2004 New Approaches in Fertility Management Meeting,Zug, Switzerland

2004 XXII..Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi

2004 VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi ANTALYA

2004 1.International Infertility & Reproductive Medicine Kongress

2004 6.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

2004 Neonatal Resüsitasyon Programı Sertifikasyonu

2003 9. Ulusal Perinatoloji Kongresi

2003 Türk Perinatoloji derneği FMF Sertifikasyon Kursu

2002 10th World Kongress On Menopause, Berlin

2002 11.Ulusal İVF Sempozyumu

2000 Türkiye Menopoz ve Osteoporoz Derneği Menopoz İzlem ve Tedavi Kursu

2002 Türk-Alman Jinekoloji Derneği 4. Kongresi

2002 XX..ZeynepKamil Jineko-Patoloji Kongresi

2001 3.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

2000 Tivak 2000 8.İnfertilite ve Üreme Kongresi

2000 Maternal-Fetal Tıp ve Perinatoloji Kongresi

2000 1.Reproductive Medicine Kongress

2000 Obstetrik Ultrasanografi ve Fetal Görüntüleme Kursu

1999 1. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi

1999 Türk Jinekoloji Derneği, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

1999 2.Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

1998 Ovulation Induction & Menopause 1998, ESHRE

1998 Obstetrik ve Jinekolojik Ultrasonografi Kursu

1998 Turkish-German-Italien Joint Meeting On HYPERTENSION &ATHEROSCLEROSIS

1998 Ulusal Perinatoloji Kongresi

1998 The European School Of Onkology, kurs

1998 İstanbul Tıp Fakultesi International Laparoskopik cerrrahi kursu

1997 2. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi

1997 Jinekoloji Kongresi (FIGO) 1997

1996 GATA, Histeroskopi Kursu

1996 SSK 50. Yıl Tıp Kongresi

1996 13. Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul

1996 1. Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya

1996 ESHRE Kongresi, İstanbul

1996 5. Ulusal Perinataloji Kongresi, Ankara

1996 Turko-Macedonian Ob/Gyn Round Table, İstanbul

1996 Perinatal Tanı ve Tedavi Kursu; İstanbul Tıp Fakültesi

1995 Yale & Cerrahpaşa Tıp Günleri, Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

1995 Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Jinekoloji Derneği

1995 3. İnfertilite ve Reproduktif Endokrinoloji’de Temel Tanı ve Tedavi Kursu, Ankara

1995 Reproduktif Endokrinoloji ve İnfertilite Mezuniyet Sonrası Eğ. Kursu, İst.

1994 4. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, Antalya

1994 Uluslararası Reproduktif EndokrinolojideYenilikler Kongresi, Antalya

1989 İstanbul Tıp Fakültesi, 5. Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi

1988 İstanbul Tıp Fakültesi, 4. Tıp Bilimleri Öğrenci Kongresi

1987 15. Uluslararası Kemoterapi Kongresi, İstanbul

1985-1991 DETAM( Deneysel Tanı ve Araştırma Merkezi, İstanbul Tıp Fak.)

 

  Herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Bugün 24.09.2021
Müsait Değil
Yarın
25.09.2021
Müsait Değil
Pazar
26.09.2021
Müsait Değil
Pazartesi
27.09.2021
Müsait Değil
Salı
28.09.2021
Müsait Değil
Çarşamba
29.09.2021
Müsait Değil
Perşembe
30.09.2021
Müsait Değil
Randevu alabilmek için "Giriş Yap"ın veya "Kayıt Ol"un!