PROF. DR. AHMET TULGA ULUS

(0)

Prof. Dr. Ahmet Tulga Ulus, 1967'de Ankara'da doğmuştur. Ulakbim Türk Tıp Dizini Kurul Üyesi (2008-2013), Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Kliniğinde Asistan İmtihanlarının Düzenlenmesi (2007-2013). Karotıs Arter Cerrahısı Kursu Ve “Workshop” Düzenlenmesı, Nisan 2008 vb gibi önemli etkinlikleri bulunmaktadır.

 • 0 Değerlendirme
 • TÜRKÇE,İNGİLİZCE
 • KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
 • 315.00 TL - 20 dk.

Aktif Kurum

TABİPP - ÖZEL

Eğitim Bilgileri

 • 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'i mezunu
 • 1998 yılında Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi bölümünde uzmanlık eğitimi almıştır. 
 • 2005 yılında Doçent ünvanına, 2014 yılında profesör ünvanına sahip oldu. 

Uzmanlık Alanları

Tedavi edilen hastalıklar

 • Arkus Aorta Anevrizması
 • Derin Ven Trombozu (DVT)
 • Kalp Çarpıntısı
 • Kalp çarpıntısı
 • Hiperlipidemi
 • Varis Ülseri
 • Periferik Damar Hastalığı
 • Kronik Venöz Yetmezliği
 • Varis
 • Asendan Aort Anevrizması
 • Kangren
 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Karotis
 • Abdominal Aort Anevrizması
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Torakoabdominal Aort Anevrizması
 • Mitral Darlığı
 • Kılcal Damar Çatlaması
 • Damar Hastalıkları
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Muskuler Brıdge
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Mitral Yetmezlik
 • Buerger
 • Kalp Kapağı Problemleri
 • Aort Diseksiyonu
 • Taşikardi
 • Aort Yetmezliği
 • Damar Hastalıkları
 • Fallot Tetralojisi
 • Kalp Yetmezliği
 • Aort Kapağı Hastalıkları
 • Kalp Ritim Bozukluğu
 • Kalp Hastalıkları
 • Üç Damar Hastalığı
 • Aritmiler
 • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Kalp Sıkışması
 • Kalp Ağrısı
 • Kalbin Hızlı Atması
 • Mitral Kapak Sorunu
 • Anevrizmalar
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Diyabetik Ayak
 • Diyabetik Ayak
 • Emboli
 • Aort Koarktasyonu
 • Kalp Hastalıkları
 • Raynaud hastalığı
 • Kalp Romatizması
 • Doğuştan Kalp Kapağı Hastalıkları
 • İskemik Kalp Hastalığı
 • Göğüs Ağrısı

Mesleki Üyelikler

 • Türk Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği 2004-2008)
 • Fleboloji Derneği
 • Türk Kardiyoloji Derneği
 • Avrupa Damar Cerrahisi Derneği (ESVS)
 • Avrupa Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği (EACTS)
 • Rejeneratif Tıp Derneği (Yönetim Kurulu üyeliği 2010- )
 • The European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (Danışma Kurulu üyesi 2011- ), (Yönetim Kurulu Üyesi 2013- )
 • European Society of Surgical Research

Kongreler

 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1997.
 • 20th European Conference on Microcirculation, Paris, Fransa, 1998.
 • Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi, 1998.
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 1998.
 • Ulusal Kardiyoloji Kongresi 1998.
 • Scandinavian Association for Vascular Surgery, III. Kongresi 1999.
 • Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 2000.
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2000.
 • Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 5-6 Ocak 2002.
 • Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 2002.
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2002
 • Ulusal Damar Cerrahisi Kongresi 2004 (oturum başkanı, organizasyon komitesi).
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi 2004
 • Annual Meeting, Mediterranean Association of Cardiology and Cardiac Surgery, Bodrum, Eylül 2004.
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi, Antalya, Mayıs 2005.
 • Klinik Vasküler Biyoloji Kongresi, Antalya, Nisan 2006, Anevrizma patobiyolojisi (Panelist ve Davetli konuşmacı).
 • Ven Hastalıkları Ankara Günleri I, Ankara, Mayıs 2006 (Konuşmacı).
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Eylül 2006, (Varis tedavisinde son 11 ayda neler oldu) (Davetli konuşmcı).
 • The 5th meeting of Al-Baseel Heart Society, Şam, Suriye. 2-5 aralık, 2006. On pump beating heart surgery.
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Kongresi Antalya 22-26 Mayıs 2007, Behçet Hastalığı (panelist ve davetli konuşmacı, organizasyon komitesi).
 • 1st Orient Endovascular Symposium (with the live cases workshop). 14\16 June 2007 Aleppo, Syria (oturum başkanı, International Board).
 • 8th Meeting of the European Venous Forum, 29 June-1 July 2007, Istanbul (oturum başkanı).
 • 21st The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 15-19 September 2007, Geneva, Switzerland.
 • Gazi Pediatrik Kardiyoloji Kardiyovasküler Cerrahi Günleri II, 1-4 Ekim 2007, Ankara, Türkiye.
 • Ven Hastalıkları Ankara Günleri II, Ankara, Ekim 2007 (Konuşmacı).
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Kasım 2007 (Oturum Başkanı).
 • Karotis Arter Cerrahisi Kursu, Bilimsel Sekreter ve konuşmacı, (Karotis arter cerrahisinde randomize çalışmalar), nisan 2008.
 • Ulusal Transplantasyon Genetiği ve İmmünolojisi Kongresi, Girne, Mayıs 2008 (Sözlü Sunu).
 • 22nd The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 13-17 Eylül 2008, Lizboa, Portugal.
 • Varis tedavisinde güncel yaklaşımlar kursu, 21 Eylül 2008 Ankara, Tanı ve CEAP sınıflaması (konuşmacı).
 • Ulusal Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, İzmir, 2008 (Sözlü Sunu).
 • Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayımcılık, Ankara, 21-22 kasım 2008 (Bilimsel Kurul).
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Thrombosis (VC filtreleri) Kasım 2008 (Sözlü Sunu ve Konuşmacı).
 • Fleboloji Kongresi, VTE de mekanik proflaksi, 9-11 Ocak 2009, İzmir (konuşmacı).
 • Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Kongresi, 5-8 Mart, Kapadokya.
 • 58th European Congress for Cardiovascular Surgery, 30 april-2 may 2009, Warsaw Polland, Popliteal artery aneurysm, open repair (konuşmacı).
 • Annual meeting of the European Society of Vascular and Endovascular Surgery 3-6 September 2009, Oslo, Norvay.
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi. 24-28 Eylül 2009, Antalya (Eğitmen, moderatör).
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi ve 59th European Congress for Cardiovascular Surgery, 15-18 Nisan 2010, İzmir (Kongre Eşbaşkanı, Eğitmen, moderatör).
 • 24th The European Association of Cardiothoracic Surgery Congress, 12-16 September 2010, Geneva, Switzerland.
 • Annual meeting of the European Society of Vascular and Endovascular Surgery 16-19 September 2010, Amsterdam, Netherland.
 • Ulusal Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık Sempozyumu (Düzenleme Kurulu)–Ankara, 26.11.2010.
 • Ulusal Rejeneartif Tıp ve Hücresel Tedavi Kongresi, Düzenleme Kurulu ve 1.Öğrenci Sempozyumu Moderatörü, Şubat, 2011.
 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Konuşmacı (2 konuşma ile; “Türkiyede bilgi politikası”, “Damar özetleri”), Oturum başkanı, Kurs direktörü (mitral kapak onarım kursu), panelist, Antalya, 24-27 mart 2011.
 • European Society for Surgical Research, Aachen, (Oturum başkanlığı) May, 2011.
 • 60th The european Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery, Stem Cell Therapy for Cardiovascular Surgery, (Panel konuşmacısı, oturum başkanlığı, sözlü sunu) May, 2011, Moscow, Russia.
 • Yeni çağın hastalığı; trombofili. Tıbbi Genetik Derneği. Kardiyovasküler açıdan trombofili ve tedavisi, (Davetli konuşmacı) Ankara, Haziran, 2011.
 • Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği, bölgesel eğitim toplantısı, 3-5 haziran 2011, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Ulusal Bibliyometri Semineri, Oturum Başkanlığı, TUBİTAK, ULAKBİM, 24.06.2011, Ankara.
 • Sağlık Bilimlerinde Süreli Yayıncılık-2011, 9.Ulusal Sempozyum, Sempozyum Düzenleme Kurulu, “Editör ve Editörler Kurulu”, Ankara, 24.12.2011.
 • Koruyucu Hekimlikte Gıda Güvenliği Çalıştayı, 13-14 Ocak, 2012, Ankara.
 • TÜRKKÖK Öğrenci Sempozyumu, TÜRK-KÖK Danışman Kurulu Başkanı, Sempozyum 2. Onursal Başkanlığı, Denizli, 17-19 Şubat 2012.
 • Dünya Aferez ve 7.Ulusal Aferez Kongreleri, Bilimsel komite üyesi, 13-16 Eylül 2012, İstanbul.

  Herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Bugün 07.10.2022
Müsait 13:00 - 17:00
Yarın
08.10.2022
Müsait Değil
Pazar
09.10.2022
Müsait Değil
Pazartesi
10.10.2022
13:00 - 17:00
Salı
11.10.2022
13:00 - 17:00
Çarşamba
12.10.2022
13:00 - 17:00
Perşembe
13.10.2022
13:00 - 17:00
Randevu alabilmek için "Giriş Yap"ın veya "Kayıt Ol"un!