UZM.DR.ARZU AKGÜL

(0)

Dr. Arzu Akgül’ün Uluslararası ve ulusal makaleleri, sözlü ve poster bildirileri ve ödülleri vardır. Bu yayınlarının tümü ‘SCI /SCI Expanded’ kapsamındaki dergilerde yayınlanmıştır. Alanındaki tüm gelişmeleri eş zamanlı takip etmekte ve uygulamaktadır. Dr. Akgül, hastanın bir bütün olrak değerlendirlmesi gerektiğine inanmakta, muayneye gelen hastanın geçirmiş olduğu hastalıklar, ameliyatlar, barsak düzeni, beslenme alışkanlıkları , duygusal ve fiziksel travmalar gibi birçok durumun beraber değerlendirilmesi hastanın tedavisi açısından oldukça önemli olduğunu savunmaktadır.

 • 0 Değerlendirme
 • TÜRKÇE-İNGİLİZE
 • İÇ HASTALIKLARI VE NEFROLOJİ
 • 240.00 TL - 30 dk.

Aktif Kurum

TABİPP - ÖZEL

Eğitim Bilgileri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 1998

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları kliniğinde  İç Hastalıkları ihtisası 2004

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Nefroloji B.D   Nefroloji yan dal ihtisası  2009

Uzmanlık Alanları

 • Böbrek Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Böbrek Yetmezliği
 • Hipertansiyon (Tansiyon Yüksekliği)
 • Glomerülonefrit (Böbrekte Küçük Kan Damarlarının İltihabı)
 • Hiperlipidemi Takip ve Tedavisi
 • Hipoglisemi (Kan Şekeri Düşüklüğü)
 • Şekersiz Diyabet (Diyabetes İnsipitus, Şekersiz Şeker Hastalığı)
 • Şeker Hastalığı (Diyabet) Tedavisi
 • Proteinüri (İdrarda Protein Kaçağı)
 • Obezite
 • Karın Ağrısı
 • İdrarda Kan Görülmesi (Hematüri)
 • Idrar Yolu Enfeksiyonu
 • Hemodiyaliz
 • Diyabetik Nefropati (Şeker Hastalığına Bağlı Böbrek Hasarı)
 • Anemi (kansızlık)
 • Alerjik Dermatit (Alerjik Deri Hastalığı)
 • Halsizlik (Bitkinlik, Yorgunluk)
 • Mide Ağrısı
 • Yorgunluk

 

TEDAVİLER

 • Kan elektrolit testi
 • Böbrek ultrasonu
 • Abdominal ultrasonografi
 • Keratinin kan testi
 • Böbrek Hastalıkları Tanı ve Tedavisi
 • Diyabet tedavisi
 • Enfeksiyonlar ve tedavisi
 • Hastaya Göre İlaç Seçimi
 • Hdl kolesterol testi
 • Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
 • Kan hastalıklarının tanı ve tedavisi
 • Metabolik Hastalıklar Tanı ve Tedavisi
 • Obezite takibi ve tedavisi

Bilimsel Yayınları

Uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Afsar B, Elsurer R, Akgul A, Sezer S, Ozdemir FN. Factors related to silent myocardial damage in hemodialysis patients. Ren Fail. 2009;31(10):933-41.
 2. Ozdemir FN, Karakan S, Akgul A, Haberal M. Metabolic syndrome is related to long-term graft function in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2009;41(7):2808-10.
 3. Akgul A, Sasak G, Basaran C, Colak T, Ozdemir FN, Haberal M. Relationship of renal resistive index and cardiovascular disease in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2009 Sep;41(7):2835-7
 4. Ibis A, Akgül A, Ozdemir N, Colak T, Sezer S, Arat Z, Haberal M.Posttransplant proteinuria is associated with higher risk of cardiovascular disease and graft failure in renal transplant patients. Transplant Proc. 2009 Jun;41(5):1604-8.
 5. Akgul A, Ibis A, Sezer S, Basaran C, Usluogullari A, Ozdemir FN, Arat Z, Haberal Early assessment of renal resistance index and long-term renal function in renal transplant recipients. Ren Fail. 2009;31(1):18-24.
 6. Akgul A, Bilgic A, Sezer S, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Low total plasma homocysteine level in relation to malnutrition, inflammation,and outcome in hemodialysis patients.J Ren Nutr. 2008 Jul;18(4):338-46.
 7. Bilgic A, Akgul A, Sezer S, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Nutritional status and depression, sleep disorder, and quality of life in hemodialysis patients. J Ren Nutr. 2007 Nov;17(6):381-8.
 8. Akgul A, Bilgic A, Ibis A, Ozdemir FN, Arat Z, Haberal M. Is uric acid a predictive factor for graft dysfunction in renal transplant recipients? Transplant Proc. 2007 May;39(4):1023-6.
 9. Ozdemir FN, Akgul A, Altunoglu A, Bilgic A, Arat Z, Haberal M. The association between cytomegalovirus infection and atherosclerotic events in renal transplant recipients. Transplant Proc. 2007 May;39(4):990-2.
 10. Akgul A, Bilgic A, Sezer S, Ozdemir FN, Olcay I, Arat Z, Haberal M. Effect of protein-energy malnutrition on erythropoietin requirement in maintenance hemodialysis patients.Hemodial Int. 2007 Apr;11(2):198-203.
 11. Ibis A, Altunoglu A, Akgul A, Usluogullari CA, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Early onset proteinuria after renal transplantation: a marker for allograft dysfunction. Transplant Proc. 2007 May;39(4):938-40.
 12. Bilgic A, Sezer S, Ozdemir FN, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Clinical outcome after transfer from peritoneal dialysis to hemodialysis. Adv Perit Dial. 2006;22:94-8.
 13. Elsürer R, Sezer S, Ozdemir NF, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Acute renal failure in intensive care unit: which factors predict future dialysis dependency? J Nephrol. 2006 Sep-Oct;19(5):634-9.
 14. Sezer S, Akgul A, Altunoglu A, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Posttransplant diabetes mellitus: Impact of good blood glucose regulation on renal transplant recipient outcome.Transplant Proc. 2006 Mar;38(2):533-6.
 15. Ozdemir FN, Afsar B, Akgul A, Usluoğullari C, Akçay A, Haberal M. Persistent hypercalcemia is a significant risk factor for graft dysfunction inrenal transplantation recipients. Transplant Proc. 2006 Mar;38(2):480-2.
 16. Ozdemir FN, Akcay A, Bilgic A, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Effects of smoking and blood eosinophil count on the development of arteriovenous fistulae thrombosis in hemodialysis patients. Transplant Proc. 2005 Sep;37(7):2918-21.
 17. Kayhan B, Ozer D, Ozaslan E, Ademoğlu E, Akgül A. Ewing sarcoma in a geriatric patient. Aging Clin Exp Res. 2005 Aug;17(4):347-9.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 1. Akgül T, Akgül A, Huri E, Ayyıldız A, Üstün H, Germiyanoglu C. Sildenafil sitratın parsiyel üreter obstrüksiyonu sonrası gelişen renal tübüler apoptozis üzerine etkisi: Deneysel çalışma. Türk Üroloji Dergisi. 2008; 34, 463-468.
 2. Akgül A, Sezer S. Hemodiyaliz ve Diabetes Mellitus. Türkiye Klinikleri Dergisi (Dahili Tıp Bilimleri, Nefroloji 2006; 2(4).

Mesleki Üyelikler

Türk Tabipler Birliği

Türk Nefroloji Derneği

Kongreler

a) Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan

1- Periton diyaliz hastalarında insülin rezistansı risk faktörleri: Serum Fetuin-A düzeyi ile ilişkisi. Arzu Akgül, Siren Sezer, Müjdat Batur Canöz, , Nilüfer Bayraktar, F. Nurhan Özdemir. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2007, Antalya (sözlü sunum İKİNCİLİK ÖDÜLÜ)
2- Arzu Akgül, Avşin İbiş, Siren Sezer, C. Alper Usluoğulları, Ceyla Başaran, F. Nurhan Özdemir, Mehmet Haberal. Böbrek nakli alıcılarında renal rezistif indeks değerinin greft fonksiyonu üzerine uzun dönem etkisi. 9. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, 30 Mayıs-3 Haziran 2007, Antalya (sözlü sunum).
3- A Akgül, S Koç, S Sezer, MB Canöz, FN Özdemir. Risk factors for ınsulin resistance in peritoneal dialysis patients.1. Ulusal Yapay Organlar ve Destek Sistemleri Kongresi, 15-17 Haziran 2007, İstanbul.(Sözlü Bildiri)
4- F. Nurhan Özdemir, Arzu Akgül, Alpaslan Altunoğlu, Zübeyde Arat, Mehmet Haberal. Böbrek transplant alıcılarında kardiyovasküler hastalıklar ile CMV infeksiyonu arasındaki ilişki. 23. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon kongresi, Ekim 2006, Antalya.(poster)
5- A Akgül, S Sezer, A Bilgiç, Z Arat, N Özdemir, M Haberal. Hemodiyaliz hastalannda nutrisyonel durum ile depresyon, uyku bozukluğu, yaşam kalitesi arasındaki ilişkisi arasındaki ilişki. VIII. Ulusal Hipertansiyon&Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, (Poster)
6- A Bilgiç, A Akgül, FN Özdemir, Z Arat, S Sezer. Hmodiyaliz hastalarında prognozun değerlendirilmesinde total plazma homosistein, komorbidite ve malnutrisyon-inflamasyon skorunun değeri. VIII. Ulusal Hipertansiyon&Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, (Poster)
7- A Akgül, A Bilgiç, N Özdemir, Z Arat, M Haberal VIII. Böbrek transplant hastalarının greft fonksiyon bozukluğunda ürik asid yüksekliği bir risk faktörü müdür? Ulusal Hipertansiyon&Böbrek Hastalıkları Kongresi, 10-14 Mayıs 2006, Antalya, (Poster)
8- B Akman, A Bilgiç, A Akgül, EU Özyer, C Aytekin, FN Özdemir, M Haberal. Angiographic detection of renovascular disease in potential renal donors. 8. Türkiye Organ Nakli Kongresi, 22-24 Haziran 2005, Ankara (Sözlü)
9- B Akman, BH Özdemir, EU Özyer, A Akgül, A Bilgiç, F Boyvat, Z Arat, FN Özdemir, M Haberal. Does evidence of preoperative donor atherosclerosis predict development of chronic allograft nephropathy? 8.Türkiye Organ Nakli Kongresi, 22-24 Haziran 2005, Ankara (Sözlü)

b) Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sözlü veya poster olarak sunulan ve programda yer alan

1- Akgul T, Akgul A, Huri E, Ayyıldız A, Ustun H, Germiyanoğlu C. Effect of sildenafil citrateo on renal tubular apoptosis following partial ureteral obstruction:An experimental study. EAU 4th South Eastern European Meeting 17-18 october, Tirana (poster)
2- Akgul A, Bilgic A, Arat Z, Bayraktar N, Sezer S, Ozdemir FN. Risk factors for ambulatory arterial stiffness index in peritoneal dialysis patients. XLV Congress of the ERA-EDTA May 10-13, 2008, Stockholm (Poster)
3- Bilgic A, Akgul A, Ozdemir FN, Arat Z, Sezer S, Haberal M. Outcome assesment in hemodialysis patients: utility of total plasma homocysteine, comorbidity and malnutrition ınflamation score. 27th Annual Dialysis Conference, February 18-20, 2007, Denver, Colarado (oral presentation)
4- Akgul A, Sezer S, Bilgic A, Arat Z, Ozdemir FN, Haberal M. Interactions of Depression, Sleep Disorder, Quality of Life with Nutritional Status in Hemodialysis patients. 27th Annual Dialysis Conference, February 18-20, 2007, Denver, Colarado (oral presentation)
5- Akgül A, Ibıs A, Sezer S, Başaran C, Usluoğulları A, Ozdemir FN, Arat Z and Haberal M. Relationship of early assesment of renal resistance index with long-term renal function in renal transplant recipients. XLIV Congress of the ERA-EDTA, June 21-24, 2007, Barcelona , Spain (poster)
6- Siren Sezer S, Akgul A, Bayraktar N, Fatma Nurhan Özdemir FN, Turan Çolak T, Başaran C, Arat Z and Haberal M. Renal resistive index in renal transplant recipients: any association with insulin resistance and serum fetuin-a level? XLIV Congress of the ERA-EDTA, June 21-24, 2007, Barcelona , Spain (poster) (Poster Sunum, TRAVEL GRANT best young author)
7- Ibiş A, Ozdemir FN, Akgul A, Ozışık L, Colak T, Sezer S, Arat Z, Haberal M. Posttransplant proteinuria is associated with higher risk of cardiovascular and graft failure in renal transplant patients. XLIV Congress of the ERA-EDTA, June 21-24, 2007, Barcelona , Spain (poster)
8- Akgül A, Sezer S, Canöz M, Ozdemir N, Haberal M. Risk factors of insulin resistance in peritoneal dialysis patients. 8th European Peritoneal Dialysis Meeting, Helsinki, Finland, 7-10 July 2007.(poster)
9- Akgul A, Ozdemir FN, Bilgic A, Sezer S, Arat Z, Haberal M. Malnutrition-inflammation score is predictor for cardiovascular disease in hemodialysis patients. XLIII Congress of the ERA-EDTA July 15-18, 2006, Glasgow (Poster)
10- Akgul A, Bilgic A, Arat Z, Olcay I, Ozdemir FN, Haberal M. Effect of protein-energy malnutrition on erythropoietin requirement in maintenance hemodialysis patients. 26th Annual Dialysis Conference, February 26-28, 2006, San Francisco (Sözlü)
11- F. Nurhan Özdemir, Arzu Akgül, Alpaslan Altunoğlu, Zübeyde Arat, Mehmet Haberal. The association between cytomegalovirus infection and atherosclerotic events in renal transplant recipients. 10th Congress of MESOT, 26-29 Nowember 2006, Kuwait (poster)
12- Arzu Akgül, Ayşe Bilgiç, F. Nurhan Özdemir, Zübeyde Arat, Mehmet Haberal. Is uric acid predictive of graft dysfunction in renal transplant recipients? 10th Congress of MESOT, 26-29 Nowember 2006, Kuwait (oral presentation)
13- Bilgic A, Sezer S, Ozdemir FN, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Clinical outcome after transfer from peritoneal dialysis to hemodialysis. XLIICongress of the ERA-EDTA June 4-7, 2005, İstanbul (Poster)
14- Ozdemir FN, Akcay A, Bilgic A, Akgul A, Arat Z, Haberal M. Effect of smoking and blood eosinophil count on the development of arterio-venous fistula thrombosis in hemodialysis patients. Ixth congress of MESOT, 6-10 December, 2004, Ankara

Ödüller

1. TRAVEL GRANT best young author
Siren Sezer, Arzu Akgül, Nilüfer Bayraktar, Fatma Nurhan Özdemir, Turan Çolak, Ceyla Başaran, Zübeyde Arat and Mehmet Haberal.
ERA-EDTA
21-24 June 2007
Renal resistive index in renal transplant recipients: any association with insulin resistance and serum fetuin-a level?
Barcelona, Spain

2. En iyi sözlü sunum ikincilik ödülü
Arzu Akgül, Siren Sezer, Müjdat Batur Canöz, , Nilüfer Bayraktar, F. Nurhan Özdemir.
Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneği
2-6-2007
Periton diyaliz hastalarında insülin rezistansı risk faktörleri: Serum Fetuin-A düzeyi ile ilişkisi.
Antalya

  Herhangi bir değerlendirme bulunamadı.

Bugün 19.06.2021
Müsait 20:00 - 00:00
Yarın
20.06.2021
20:00 - 00:00
Pazartesi
21.06.2021
12:00 - 13:00
Salı
22.06.2021
12:00 - 13:00
Çarşamba
23.06.2021
12:00 - 13:00
Perşembe
24.06.2021
12:00 - 13:00
Cuma
25.06.2021
12:00 - 13:00
Randevu alabilmek için "Giriş Yap"ın veya "Kayıt Ol"un!