KULLANIM KOŞULLARI VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

www.tabipp.com sitesine üye olmak ve sitemizde sunduğumuz hizmetlerden faydalanmak için aşağıda sorumluluk ve kuralların düzenlendiği maddeleri okumanız ve kabul etmeniz gerekmektedir. Eğer bu koşulları kabul etmiyorsanız siteyi kullanmaktan vazgeçiniz.

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘TABİPP’) Tabipp Bilişim Medikal Danışmanlık LTD.ŞTİ  firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı/Üye’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, kullanıcının www.tabipp.com internet sitesinden elektronik ortamda aldığı hizmetler ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
İşbu sözleşme, TABİPP ’in işleteni Tabipp Bilişim Medikal Danışmanlık LTD.ŞTİ ile kullanıcı sözleşmesini kabul eden üye arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve üyenin siteyi üyelik formunu doldurarak kullanmaya başladığı an itibariyle geçerlilik kazanmıştır.

2- TABİPP'İN HİZMETLERİ VE SORUMLULUK HALLERİ
TABİPP, Üyeleri ve Uzmanları bir araya getirerek, Üyeler genel sağlık bilgilendirmesi amacı ile kurulmuş olup tedavi ve teşhis amacı taşımaz. TABİPP bir bilgilendirme platformudur. TABİPP’de yer alan bilgilerin ve/veya uzman tavsiyelerinin hiçbiri hasta muayenesi ve hasta ve hekimin bir arada bulunmasını gerektiren fiziksel muayenenin mudili olmayıp, online hekim görüşmesinin fiziksel muayenin sadece gözleme dayalı kısmını kapsayan bir bölümüdür. (Psikiyatri,Dermatoloji ve Biokimya branşları dışında)

UZMAN’ların verdikleri cevaplar, hasta görüşmesi yapılmadan ve muayene edilmeden verilen cevaplar oldukları için sadece bilgilendirme ve fikir verme amacı taşırlar. TABİPP’de yer alan bilgilere göre tedavinin durdurulması ve değiştirilmesi kesinlikle önerilmez.

TABİPP’de yer alan içeriğin tamamından faydalanabilmek için siteye üye olmak gereklidir. Uzmanlara soru sorabilmek, daha önce sorulmuş soruları görebilmek, forumlara katılabilmek ve çevrimiçi uzmanları görmek için üyelik şarttır.

TABİPP, Sunmuş olduğu hizmetlerinin içeriğini, özelliklerini ve fiyatını değiştirme/kısıtlama hakkını her zaman saklı tutar.

TABİPP, Uzmanların vermiş olduğu görüşlerin doğruluğunu teyit etmez içeriğini denetlemez. Uzmanların vermiş olduğu görüş ve bilgiler nedeni ile sorumlu tutulamaz.

TABİPP’de bulunan uzmanlar, TABİPP’in işleteni olan şirketin kadrolu uzmanları değildir. Dolayısıyla uzmanların verdiği her tür tıbbi danışmanlık hizmeti, tavsiye ve benzeri hizmetlerle ilgili sorumluluk, ilgili uzmana aittir.

TABİPP, kullanıcıların ücretli hizmet alıp almadığına bakmaksızın birbirleri ya da uzmanlar ile yaptığı görüşmelerde hakaret, iftira, huzur bozucu davranışlar, etik olmayan davranışlar vb. hallerde kullanıcıların siteyi kullanmasını kısıtlayabilir/ tamamen durdurabilir ve askıya alabilir, üyelik statüsünü iptal edebilir. Bu tür bir durumda üye, sitedeki tüm haklarını kaybeder. Üyelik işlemini gerçekleştirmek, bu maddenin işletilmesi durumunda hiç bir hak talebinde bulunulmayacağının kabulü anlamına gelmektedir.

Üye, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘TABİPP’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

TABİPP, Mevcut hizmetlerini teknik bakım ve gereklilikler için gerekli görülen bir süre için durdurma hakkına sahiptir.

TABİPP, vermiş olduğu hizmetlere ilişkin kullanım kuralları ve politikalar koyabilir, tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir. Üye iş bu kurallara ve politikalara uyacağını peşinen kabul eder.

TABİPP, kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'linkler, sahibinden izin alınmak suretiyle referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olabilir ve TABİPP link verilen web sitesini veya işleticilerini desteklemek amacı veya web sitesi içeriği bilgilere yönelik herhangi bir beyan veya garanti anlamına gelmez, söz konusu içerikle ilgili olarak TABİPP’in sorumluluğu bulunmamaktadır.

3- ÜYELERİN HAKLARI VE SORUMLULUK HALLERİ
Üye, danıştığı hekimin açıklamalarının fiziksel muayene sonucu konulacak teşhis ve tedavinin yerini alamayacağını, TABİPP'in  bilgilendirme amacı ile faaliyette bulunduğunu, uzmanın vermiş olduğu görüşlerden ve bilgilerden TABİPP’in sorumlu tutulamayacağını kabul ve beyan eder.

Üye,her türlü tıbbi tanı ve tedavi ihtiyaçları için özgür iradesi ile seçeceği bir hekime başvuru yaparak, fiziken muayene olması gerektiğini, sağlığını ilgilendiren ve aciliyeti olan konularda vakit kaybetmeden en yakın acil servise müraacat etmesi gerektiğini; aksi halde gerçekleşebilecek olumsuz sonuçlardan, TABİPP'in ve Sağlık Profesyoneli'ni hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını bildiğini kabul eder. Danışan üye olmakla bu konularda yazılı olarak aydınlatılmış olacağını ve sözleşmeyi okuyup anladığını kabul ve  beyan eder.

Üye, TABİPP üyeliği sırasında vermiş olduğu bilgilerin doğruluğundan ve kullanıcı şifrelerinin korunmasından tek başına sorumludur. Üye, TABİPP’in kullanımı sırasında 3.şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini, hakaret, iftira, örf ve adetlere aykırı eylemlerde bulunmayacağını taahhüt eder.

Üye, TABİPP’ten sadece kişisel amaçlar ile faydalanabileceğini, SİTE içerisinde bulunan hiç bir hizmeti ticari olsun olmasın başkalarına kullandıramayacağını beyan eder.

Üye, Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifa içeren hizmetlerden olduğunu, aylık / yıllık veya belirli dönemsel üyeliklerde hizmeti kullanmadığından bahis ile bedel iadesi, mahsup ve devir talep edemeyeceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

İleri bir tarih için alınan randevuların doktor tarafından iptal edilmesi durumunda TABİPP üyenin randevu için ödediği ücreti kullanıcı hesabına iade eder. Randevu'nun üye tarafından randevu saatine 24 saatten daha az bir süre içinde iptal edilmesi durumunda ise randevu için ödenen tutardan %30 oranında kesinti yapılarak iade gerçekleştirilir. 
Üye, kullanılan sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve izinsiz kullanılmasıyla ilgili hususların tamamen kendi sorumluluğunda olduğunu kabul eder. Üyelerin sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlar dolayısıyla TABİPP’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üye, TABİPP’e erişim sağlamak için kullanmakta olduğu donanımın ve erişim hizmetlerinin yeterliliğinden kendi sorumlu olup TABİPP hizmetlerine işbu nedenler ile erişememekten/hizmetleri kullanamamaktan dolayı TABİPP’i sorumlu tutamaz.

TABİPP üzerinden alınan online randevuları ile ilgili randevu tarih ve saatinde, hazır bulunmak TABİPP 'in sorumluluğundadır.  Kullanıcının hazır bulunmaması nedeniyle randevusunun iptal olması durumunda üye herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Site üzerinden alınan bir hizmetin iadesi, iptali mümkün değildir. Geçerli bir gerekçe ile randevusuna katılamayacak olan Üyenin randevu saati öncesinde randevu tarih / saat değişiklik talebini ilgili uzmana iletmesi gerekmektedir.

Tüketicilerin şikayet ve itirazları: Alınan hizmetler ile ilgili herhangi bir konuda şikayetinizin olması halinde şikayetlerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri veya www.TABİPP.com internet sitesinde belirtilen iletişim bilgileri vasıtasıyla TABİPP 'e iletebilirsiniz. İletmiş olduğunuz şikayet başvurularınız derhal kayıtlara alınacak, yetkili birimler tarafından değerlendirilerek çözümlenmeye çalışılacak ve en kısa sürede size geri dönüş sağlanacaktır.


4- FİKRİ VE SİNAİ HAKLAR
TABİPP içerisinde yer alan bütün görseller, veri tabanı, bilgi, belge ve her türlü materyalin hak sahibi TABİPP olup, üye sitede bulunan hizmetleri sadece görüntüleme hakkına sahiptir. Uzmanlar tarafından yüklenen makaleler, videolar vb. materyallerin eser sahibi uzman olup, TABİPP işbu materyallerinin TABİPP’de yayınlanması için eser sahibine tanınan hakları kullanım hakkına sahiptir. İşbu durum Üyenin uzmanlara ait eserleri kişisel amaçları dışında kullanım hakkı vermez. Üye her halükarda sitede bulunan hiçbir materyali kopyalamayacağını, Çoğaltmayacağını, yaymayacağını ticari olsun olmasın 3.Şahısların kullanımına sunmayacağını taahhüt eder.


5- MÜCBİR NEDENLER
İşbu sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan, öngörülmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen yerine getirmelerini imkânsızlaştıran Borçlar Kanunu’nda sayılan haller ve İnternet alt yapısında ortaya çıkabilecek arızalar kesilmeler, TABİPP’in hizmet aldığı 3.firmalar tarafından hizmet kesintisine neden olabilecek eylemler taraflarca mücbir sebep(ler) olarak kabul edilir. Mücbir sebeplerin 30 günden fazla sürmesi halinde taraflar tek taraflı ve tazminatsız olarak işbu sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.


6- KİŞİSEL BİLGİLER ve GİZLİLİK
Üyelik sırasında verilen e-posta, adres, isim, soy isim ve vb. içerikler kişisel bilgilerinizi oluşturur. TABİPP hiçbir zaman bu bilgileri diğer üyeler ile paylaşmaz.

TABİPP vermiş olduğu hizmetin niteliği gereği uzmanların kişisel bilgilerinize erişimine izin verebilir. TABİPP, uzmanlar vasıtası ile ya da diğer İş ortakları aracılığı ile size tanıtım maillerini gönderebilir, sms atabilir veya tanıtım broşürleri gönderebilir.

TABİPP içerisinde uzman ile yapılan görüşmeler İşbu hükümlerin dışında olup hiçbir zaman site içerisinde sorulan özel sorular ve kişiye özel cevaplar üye bilgileri ile yayınlanmaz, paylaşılmaz. TABİPP sadece bu bilgileri istatiksel veri toplama amacı ile tasnif edebilir, anonim olarak yayınlayabilir.

Ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.


7- ÜYELİĞİN SONLANDIRILMASI
Üye dilediği zaman TABİPP‘de bulunan üyeliğini sonlandırabilir. Bedeli karşılığı yararlanan hizmetlerin anında ifade edilen hizmetlerden olması nedeni ile üyelik iptali halinde bedel iadesi talep edilemez.

TABİPP, üyenin İşbu sözleşmede yazılı kurallara uymaması halinde üyeliğini tek taraflı ve bildirimsiz olarak askıya alabilir/iptal edebilir ve üyenin tekrar siteden faydalanmasını sağlayacak teknik engellemelere başvurabilir.


8 – KAYIT VE GÜVENLİK

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.
 

9– SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.
 

10 – SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.
 

11 - TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.
 

12 - DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın Online görüşme kayıtları, site ve uygulama üzerinden yapılacak olan tüm sesli ve yazılı sohbet kayıtları, randevu kayıtları, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları, mail kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.
 

13- UYUŞMAZLIKLAR
TABİPP ve üye arasında çıkabilecek uyuşmazlıklar öncelikle Sulh yolu ile çözümlenecektir. Taraflar, uzlaşma sağlanamaması halinde İSTANBUL Merkez Mahkemeleri’nin ve İcra Müdürlükleri’nin yetkili olduğunu kabul ve beyan ederler.

14-GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ ESASLARI

TABİPP gizliliğinizi korumak ve kullanılmakta bulunan teknolojik altyapıdan en üst seviyede yararlanmanızı sağlayabilmek amacıyla; kişisel bilgi ve veri güvenliğiniz için çeşitli gizlilik ilkeleri benimsemiştir. Bu gizlilik ilkeleri dahilinde TABİPP internet sitesi ve tüm alt internet sitelerinde veri toplanması ve/veya kullanımı konusunda uygulanmak üzere belirlenmiş ve beyan edilmektedir.

TABİPP sayfasında belirtilen iletişim adreslerinden birisi ile kendisine yapılacak geri bildirimler doğrultusunda, “Gizlilik Bildirimi” bölümünde düzeltme ve güncelleme gibi işlemleri, önceden bildirmeksizin her zaman yapabilir. TABİPP “Gizlilik Bildirimi” bölümünü belli aralıklarla güncelleyebilir ve kullanıcı belli aralıklarla bu bölümü ziyaret ederek yeni gelişmelerden haberdar olabilir.

15- TABİPP’İN DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEĞİ HUSULAR

TABİPP, ziyaretçileri ya da kullanıcıları tarafından www.tabipp.com adlı web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen her türden kişisel bilgileri ve verileri, hastalıklara ve sağlık sorularına ilişkin verileri üçüncü kişilere hiç bir şekilde açıklamayacaktır. TABİPP, sunmuş olduğu hizmetlerin ve servislerin daha efektif kullanılabilmesi amacıyla bir çok 3. Parti kurum ve kuruluşlarla çeşitli şekillerde işbirliği yapabilir. Bu işbirliği; reklam, sponsorluk, izinli pazarlama, veri paylaşımı ve yasal diğer ticari yöntemlerle olabilir. TABİPP, iletişim faaliyetlerinde, kanunların ve bilhassa Sağlık Mevzuatı’nın öngördüğü şekilde izinli iletişim / pazarlama yapacağını, kullanıcının isteği dışında iletişim yapmamayı, kullanıcının sistemden ücretsiz ve kolayca çıkabilmesini sağlayacak araçlar sunmayı beyan ve taahhüt eder. TABİPP, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

TABİPP site içerisinde başkaca sitelere link(bağlantı) sağlayabilir. Anlaşmalı olduğu 3. Partilerin reklamlarını ve/veya çeşitli hizmetlere ilişkin başvuru formlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları bu formlar ve reklamlar aracılığıyla reklamveren veya anlaşmalı 3. partilerin sitesine yönlendirebilir. TABİPP, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır.
 

16- TABİPP VERİ YÖNETİMİ

Sitedeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve TABİPP sitesinde çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, TABİPP gerektiğinde kullanıcıların IP adresini kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, TABİPP tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. TABİPP sitesinin 5651 sayılı yasada belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

TABİPP’a kayıt olarak üye sıfatının kazanılması için veya üye olmaksızın çeşitli servis ve içeriklerden faydalanabilmesi için, ziyaretçilerin kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgilerini (örnek olarak: isim ve soy isim, telefon numarası, posta adresi, e-posta adresi vb.) formlar aracılığıyla TABİPP’e vermeleri gerekmektedir. TABİPP’in, kayıt sırasında talep edebileceği bu bilgiler sistemde kayıtlı olarak tutulabilir. İletilen bu kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcılarla iletişime geçmek amacıyla da kullanılabilir. TABİPP tarafından talep edilebilecek bilgiler veya kullanıcı tarafından aktarılan bilgiler veya Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgiler TABİPP ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar aracılığı ile izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. E-bülten gönderimlerini durdurmak isterseniz, dilediğiniz zaman gönderdiğimiz bültenlerin alt kısmında bulunan “Bülten listemizden çıkmak için tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilirsiniz.

 17- KULLANICI BİLGİLERİNİN PAYLAŞILACAĞI DURUMLAR

TABİPP aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar;

- Kanun, KHK, Yönetmelik vb. yetkili hukuki makamlar tarafından çıkarılan ve yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller,
- Sağlık Bakanlığı’nın genel düzenleyici işlemleriyle, Bakanlıkla paylaşılması zorunlu hale getirilen bilgilerin istendiği haller,
- TABİPP’in kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde,
- Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi hallerinde,
- Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerde.

18-TABİPP SON HÜKÜMLER

TABİPP, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi işbu bildirimle taahhüt etmektedir.

TABİPP, kullanıcılar ve kullanıcıların TABİPP sitesi kullanımı hakkındaki bilgileri, teknik bir iletişim dosyası olan çerezler (Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin, kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği minik metin dosyalarından ibarettir. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında kullanıcının bilgisayarındaki ilgili durum ve basit tercih ayarlarını saklayarak internet kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Bu bahsedilen teknik iletişim dosyası, internet sitesini zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin ilgili internet sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiki bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel olarak tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik çeşitlilikle reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış ve kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu kurulum aşamasında bu teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde hazırlanmışlardır, ancak kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının bilgisayarlarına yerleştirilmemesi veya bu türden bir dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcılarının ayarlarını her zaman değiştirebilirler.

TABİPP tarafından Site içerisinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, TABİPP ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilmektedir.

TABİPP, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü anlarda TABİPP sitesinde sayfasında yayınlamak şartıyla değiştirebilir. TABİPP’in değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri, ilgili sayfada yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilirler.