Teslimat ve İade Politikası

 

Tüketici Hakları - Cayma - İptal ve İade Koşulları

 

Genel

1. Kullanmakta olduğunuz web sitesi veya mobil uygulama üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz taktirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2. Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanın ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2017/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3. Hizmet alımından kaynaklı her türlü kargo masrafı alıcıya doğacaktır.

4. Satın alınan her türlü ürün ve hizmetler, planlanan kullanım tarihinden 8 saat öncesine kadar iptal edilebilir. Satın alanın iptal ettiği ürün ve hizmetlere ilişkin ödemiş olduğu tutarlar, satın alma ekranında ve mesafeli satış sözleşmesinde belirtilen kesintiler (%50) uygulandıktan sonra satın alanın hesabına 20 iş günü içinde iade edilir.

5. Satın alınan bir görüşmeye, ilgili doktorun bir gerekçe göstermeden katılım göstermemesi durumunda, Tabipp.com doktor ve üye ile iletişime geçerek yeni bir randevu ayarlar. Üyenin talep etmesi halinde, hiç bir ek gerekçe talep etmeden, mesafeli satış sözleşmesinde belirtilmiş kesintiler uygulandıktan sonra ücret iadesi yapacaktır.


Kredi Kartının Yetkisiz Kullanımı ile Yapılan Ödemeler

6. Hizmet satın alındıktan sonra, üyenin ödeme yaptığı kredi kartının veya uygulama içi satın alma yönteminin yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Tabipp.com’a ödenmez ise, üye, söz konusu ürün/hizmete ilişkin ödemeyi, varsa nakliye, vergiler ve diğer masraflar da dahil olmak kaydıyla 3 iş günü içinde nakden yapmakla yükümlüdür.


Öngörülemeyen Sebeplerle Ürün / Hizmetin Süresinde Teslim Edilemez İse

7. Tabipp.com’un öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün ve hizmet zamanında teslim edilemez ise durum alıcıya (email/ telefon/mobil bildirim kanallarından biri ile) bildirilir. İlgili doktorun planlanmamış bir ameliyat veya klinik görevi nedeniyle oluşacak aksamalar da bu kapsamda değerlendirilir. Bu durumda üye yeni bir randevuyu, ek bir ücret ödemeden planlayabilir. Üye bu şartlar altında randevusunu iptal etmek isterse, mesafeli satış sözleşmesinin iptal / iade şartları geçerli olur.


Cayma Hakkı

8. Üye Tabipp.com platformunda bir hizmet aldıktan sonra cayma hakkına sahip değildir. Ancak üye tarafından yapılacak tüm cayma talepleri, Tabipp.com yönetimi tarafından değerlendirilir ve gerekli durumlarda üyenin ödediği ücret, 20 iş günü içinde üyeye iade edilir.


Cayma Hakkının Süresi

9. Üyenin aldığı bir hizmet ile ilgili olarak cayma hakkı, hizmet satın alma tarihini takip eden 14 gündür. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, üyenin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

10. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar  Tabipp.com’a aittir.

11. Cayma hakkının kullanımı için 14 (ondört) günlük süre içinde Tabipp.com’a email ile oluşturulacak Destek Talebi ile bildirimde bulunması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün / Hizmetler” çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.


İade Koşulları

12. Tabipp.com, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 20 iş günü içerisinde toplam bedeli ve üyeyi borç altına sokan belgeleri üyeye iade etmekle yükümlüdür.

13. Üyenin kusurundan kaynaklanan bir nedenle hizmetin kullanılmaması, ürünün değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa üye kusuru oranında Tabipp.com’un zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde ürünün veya hizmetin usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan üye sorumlu değildir.

14. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Tabipp.com tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

15. Üyenin doktorlar ile gerçekleştirmiş olduğu online veya klinik görüşmeler, üyeye özel hazırlanmış olan tıbbi ikinci görüş raporları için cayma hakkı kullanılamaz.


Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

16. Üye, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Üyeden talep edebilir ve her koşulda Üyenin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Üye, borcun gecikmeli ifasından dolayı Tabipp.com’un  uğradığı zararını ödeyeceğini kabul eder.


Ödeme ve Teslimat

17. Kredi kartı ile yapılacak tüm ödemeler için, bankanın sağlaması halinde taksitli ödeme seçeneği uygulama içinde sunulmaktadır. Aksi taktirde tüm ödemeler tek ödeme olarak gerçekleştirilir.

pastedGraphic.png

Ön Bilgilendirme Formu

 

MADDE 1 Satıcı Bilgileri

Ünvanı : TABİPP BİLİŞİM MEDİKAL DENIŞMANLIK LTD.ŞTİ

Adresi :BARBAROS MAHALLESİ BEGONYA SOK.NİDA KULE ATAŞEHİR BATI BLOK NO:1/2 ATAŞEHİR İSTANBUL

Telefon : 546 669 25 17

Eposta : info@tabipp.com


MADDE 2 Alıcı Bilgileri

Adı Soyadı / Ünvanı : [fatura-kullanıcı-adi]

Adresi :[fatura-adresi]

Telefon : [telefon-no]

Eposta: [e-posta-adresi]


MADDE 3 Konu

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ nun (“Form”) konusu aşağıda satış fiyatı belirtilen Ürünlerin (“Ürünler”) satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.


MADDE 4 Satışa Konu Malın Temel Özellikleri Ve Ödeme Bilgileri

4.1. Ürünler’ in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, bu bilgiler Alıcı tarafından da onaylanmıştır.

Tanımı

Birim Tutarı

Adedi


Ödeme Koşulları
MADDE 5 Taahhütlerin Geçerlilik Süresi

Madde 4.1’te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


MADDE 6 Ürünlerin Teslimatı

6.1. ALICI, tabipp.com sitesindeki ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Teslimat; müşterinin satışa onay vermesi ve tahsilat yapılmasından itibaren en kısa sürede yapılır.


MADDE 7 CAYMA HAKKI

7.1 Üyenin aldığı bir hizmet ile ilgili olarak cayma hakkı, hizmet satın alma tarihini takip eden 14 gündür. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, üyenin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımı için 14 (ondört) günlük süre içinde İyileşeceğim’e email veya uygulama içinden oluşturulacak Destek Talebi ile bildirimde bulunması ve hizmetin işbu sözleşmede düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün / Hizmetler” çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Üyenin doktorlar ile gerçekleştirmiş olduğu online görüşmeler, üyenin evinde verilmiş olan tıbbi hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz.


MADDE 8 Genel Hükümler

8.1 Alıcı, işbu Form’ da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

8.2 Alıcı; işbu Form’ u yazılı olarak teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından tüketiciye verilmesi gereken adres, siparişi verilen Ürünlere ait temel özellikler, Ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

8.3 Kargo firmasının, Ürünler’ i Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

8.4 Satıcı, Ürünler’ in sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

8.5 Satıcı, Ürünler’ in teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir Ürün tedarik edebilir.

8.6 Satıcı, Ürünler’ in teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

8.7 Herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı Ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.


MADDE 9

Yetkili Mahkeme Satıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


MADDE 10 Diğer Hükümler

İşbu Ön Bilgilendirme Formu elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Uzak Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. İşbu Ön Bilgilendirme Formu’ nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

 

Satıcı : TABİPP BİLİŞİM MEDİKAL DENIŞMANLIK LTD.ŞTİ

Alıcı : [fatura-kullanıcı-adi]

Sepet İçeriği ve Toplamı : [sepet-tutar]

Sipariş Tarihi : [tarih]